Услуги ВИК течове

Лесно откриване на проблема.

Няма теч, който нашата техника да не може да открие.

Нашите услуги

Услуги ВиК течове от:

теч от покрив

Откриване на теч от порив

Теч от фуги

Откриване на теч от фуги

Откриване на теч от водопровод

Откриване на ВиК теч

Откриване на теч от тераса

Откриване на теч от тераса

Откриване на теч от водопровод с термокамера

Откриване на теч от парно

Откриване на теч от топлоизолация с термокамера

Теч от топлоизолация

Иновации при откриване на теч на вoда.

Откриването на теч с помощта на термокамера е иновативен метод, при който се локализира с точност зоната на проблема, без да се налага разрушаване на голяма площ повърхности. Термокамерата показва темперетурните разлики на обследваната зона, които не се виждат. Влажното петно на стена или таван, много често е далеч от точката на проникване на влага. Термичното обследване ще начертае точният път на проникване на водата, от точката на нейното влизане до влажната зона.
Откриване на течове София
Call Now Buttonобадете се сега