Откриване теч на вода от плосък покрив

Откриване на теч от покрив

Възниква теч, появяват се оплаквания. Специалист проверява покрива и предлага да се направи херметизацията или местен ремонт на покрива, а понякога – да се замени целия покрив. Този метод не винаги помага и течовете продължават. Парите за ремонт са изразходвани, но резултат не е постигнат…
Как да постъпите? По-правилно ще бъде първо да се намери мястото и причината за теча без къртене, а след това да се извика ремонтна бригада. Термографското обследване на начина на строителство, експлоатацията и ремонта на покрива помага ефективно да намерите теча от покрива. Ако се заемете сами да откривате мястото на пропускащия покрив, ще установите, че водата може да влиза
от едно място, а да протича от съвсем друго. Ние можем да намерим това място на покрива.

При търсене на причини за течове се вземат предвид няколко фактора:

наклон на покрива; – времето от дъжда до протичането (наблюдавайте, кога избива водата
веднага след дъжд; или след 4 часа; или на следващия ден след валежите);
състоянието на водосточната система, съединението с парапети и вентилационни шахти, целостта на слоевете на покривното покритие;
наличието на видими физически дефекти и нарушения на технологията при монтаж на покрива (хидроизолацията).
Именно комплексният подход за намиране на течове и ремонт на покрива, позволява намаляване на разходите за ремонт и да се изпълни само там, където той наистина е нужен. Какво може термокамерата:
да открие теча на покрива;
да намери участъците с влага в многослойни покриви;
да намери натрупването на влага под мембранни покриви;
да намери дефекти в хидроизолацията, съединението на покрива със стени и комини
да намери участъци на повишени топлинни загуби на тавана;
точно да се състави карта на дефектите на покрива за последващи ремонти

Call Now Buttonобадете се сега